BETA Gwasanaeth newydd yw hwn – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella

A ydych yn ymateb dros eich hun neu ar ran rhywun arall?

Beth ddylwn ei wneud os oes angen cymorth arnaf i ymateb?