BETA This is a new service – your feedback will help us to improve it.

A ydych yn ymateb dros eich hun neu ar ran rhywun arall?

Beth ddylwn ei wneud os oes angen cymorth arnaf i ymateb?